Aktuality

Dňa 24. septembra 2015 o 9:00 hod. sa na Mestskom úrade v Senicí uskutočnilo Valné zhromaždenie  o.z. MAS Záhorie, na ktorom boli zvolení noví členovia orgánov MAS

Dňa 14. septembra 2015 o 8:00 hod. sa na Mestskom úrade v Senici, v zasadačke na 3. poschodí uskutoční pracovné stretnutie predstavenstva a prípravného výboru pre VZ členov o.z. MAS Záhorie. Cieľom je príprava valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17.9.2015.

Číslo účtu, na ktorý môžu členovia MAS posielať členský príspevok 30€: 4021082701/7500

Dňa 25. júna 2015 sa v Senici uskutočnilo Valné zhromaždenie OZ MAS Záhorie, na ktorom boli prijatí noví členovia.

Dňa 21. mája 2015 o 13:00 hod. sa na Mestskom úrade v Senici uskutočnilo valné zhromaždenie MAS Záhorie.

Dňa 1. apríla 2015 sa v Šaštíne uskutočnilo stretnutie členov MAS Záhorie rozšírené o zástupcov miest a obcí, ktoré majú záujem o členstvo v združení. (zápisnica zo stretnutia)

Vítame Vás!

Miestna akčná skupina (MAS) s prístupom LEADER sa začala  na území okresu Senica formovať z iniciatívy starostov niektorých obcí a Regionálnej rozvojovej agentúry Senica už v roku 2007.

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočňovali pracovné stretnutia k príprave stratégie za účasti zástupcov Vidieckej organizácie pre komunitné aktivity Banská Bystrica. Na stretnutia boli pozývaní zástupcovia 22 obcí. Podarilo sa spracovať podrobnú analýzu územia, načrtnúť spoločné problémy a možnosti ich riešení.

Publicita vo vzťahu k ďalším záujemcom o proces formovania MAS bola zabezpečovaná regionálnou tlačou MY TÝŽDENNÍK PRE ZÁHORIE. Skupina pristupovala aktívne aj k cezhraničnej spolupráci. Postupne sa vybudovalo dlhodobé partnerstvo s MAS Partnerství venkova, ktoré má dlhoročné skúsenosti s prístupom LEADER. Z tejto iniciatívy vzniklo v roku 2010 prvé Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky (viac na stránke www.spolocnyregion.sk). V nadväznosti na to bolo v roku 2011 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR občianske združenie MAS Záhorie. Dňa 09.12.2014 bola zaregistrovaná zmena jeho stanov.

Pridajte sa k nám! Prihláška na stiahnutie

TOPlist