Členovia MAS Záhorie, o.z.

MAS Záhorie, o.z. má 20 členov z verejného sektora a 21 členov z neverejného sektora.