Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že dňom 29. 3. 2021 nadobudla účinnosť aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Úplné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza v časti Výzvy IROP/aktivita A1 Podpora podnikania.

Aktualizácia webovej stránky

Vážení návštevníci webovej stránky MAS Záhorie, o.z. Práve prebieha aktualizácia webovej stránky MAS Záhorie, o.z. V priebehu pár dní bude k dispozícii nová webová stránka MAS Záhorie, o.z.