Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 v znení Aktualizácie č. 3 účinná od 29. 3. 2021

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 v znení Aktualizácie č. 2 účinná od 20. 10. 2020

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 v znení Aktualizácie č. 1 účinná od 23. 3. 2020

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 vyhlásená dňa 13. 9. 2019