Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 v znení Aktualizácie č. 3 účinná od 29. 3. 2021

Informácia o aktualizácii č. 3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1Stiahnuť

 

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 v znení Aktualizácie č. 3_SZ.zipStiahnuť

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 v znení Aktualizácie č. 2 účinná od 20. 10. 2020

Informácia o aktualizácii č. 2 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1Stiahnuť

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 v znení Aktualizácie č. 1 účinná od 23. 3. 2020

Informácia o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1Stiahnuť

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 v znení aktualizácie č. 1_BSZ.zipStiahnuť

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1 vyhlásená dňa 13. 9. 2019

Výzva IROP-CLLD-S704-511-001 pre Aktivitu A1.zipStiahnuť