Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Informácia o uzavretí výzvy

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-S704-511-001 bude dňa 31. 12. 2023 uzavretá z dôvodu hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 15. 11. 2023.

Z tohto dôvodu MAS Záhorie, o.z. výzvu k horeuvedenému dátumu uzavrie.

Aktualizácia č. 3 výzvy A1 účinná od 27. 3. 2021

Výzva aktivita A1_akt. č.3_BSZ
Výzva aktivita A1_akt. č. 3_SZ

Aktualizácia č. 2 výzvy pre aktivitu A1 účinná od 20. 10. 2020

Informácia o aktualizácii č. 2 výzvy
Výzva aktivita A1_akt. č. 2_BSZ.rar

Aktualizácia č. 1 výzvy pre aktivitu A1 účinná od 23. 3. 2020

Výzva A1 akt. č. 1_BSZ

Výzva A1 akt. č. 1_SZ

Výzva pre aktivitu A1 vyhlásená 13. 9. 2019

Výzva pre aktivitu A1