Realizácia projektu Nákup vybavenia na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí