Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Výzva IROP-CLLD-S704-512-002 pre Aktivitu B1 v znení Aktualizácie č. 1 účinná od 13. 3. 2023

Informácia o aktualizácii výzvy B1
Príloha č. 01 výzvy – Formulár ŽoPr_akt. č. 1_BSZ 
Príloha č. 02 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity_akt. č. 1_BSZ
Príloha č. 03 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov_akt. č. 1_BSZ
Príloha č. 04 výzvy – Kritéria pre výber projektov_akt. č. 1_BSZ
Príloha č. 1 ŽoPr – Splnomocnenie
Príloha č. 2 ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach
Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach 
Príloha č. 5 ŽoPr – Rozpočet projektu_akt. č. 1_BSZ
Príloha č. 6 ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situácie_akt. č. 1_BSZ
Výzva pre aktivitu B1 v znení akt. č. 1_BSZ.rar
Výzva B1 v znení akt. č. 1_SZ.rar

Výzva IROP-CLLD-S704-512-002 pre Aktivitu B1 v pôvodnom znení

Výzva IROP-CLLD-S704-512-002 pre aktivitu B1Stiahnuť

Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPrStiahnuť

Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivit a výdavkovStiahnuť

Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľovStiahnuť

Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektovStiahnuť

Príloha č. 1 ŽoPr – SplnomocnenieStiahnuť

Príloha č. 2 ŽoPr – Test podniku v ťažkostiachStiahnuť

Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiachStiahnuť

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiachStiahnuť

Príloha č. 3 ŽoPr – Úverový prísľubStiahnuť

Príloha č. 6 ŽoPr – Rozpočet projektuStiahnuť

Príloha č. 7 ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia fin. situácieStiahnuť