MAS Záhorie, o.z.

Občianske združenie MAS Záhorie (Miestna akčná skupina) bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 28.12.2011.

MAS Záhorie, o.z. predstavuje občianske združenie zložené zo subjektov verejného, súkromného a občianskeho sektora sídliacich alebo pôsobiacich na území Záhoria na západnom Slovensku, v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rastu mikroregiónu a podpora zvýšenia kvality života obyvateľov žijúcich na území regiónu MAS Záhorie.

V súčasnosti má MAS Záhorie, o.z. 41 členov, z toho verejný sektor je zastúpený 18 obcami a 2 mestami a subjektov zastupujúcich podnikateľský a občiansky sektor je 21.