1. výzva – výzva je už uzavretá

Aktualizácia č. 3 výzvy č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5 – výzva bola ukončená dňa 17.4.2020

Aktualizácia č. 2 výzvy č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5

Výzva č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5