1. výzva – výzva je už uzavretá

Výzva č. MAS_083/4.2/1 – výzva bola vyhlásená dňa 17.12.2019 a ukončená dňa 7.5.2020