Kontakty

Sídlo MAS Záhorie, o.z.:

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Kancelária MAS Záhorie, o.z.:

Štefánikova 699/9, Senica

Štatutárny orgán MAS Záhorie, o.z.:

Bc. Róbert Macek, predseda MAS Záhorie, o.z., predseda@maszahorie.eu, 0346595420

Ing. Martin Královič, podpredseda MAS Záhorie, o.z., podpredseda@maszahorie.eu, 0346592435

Projektový manažér MAS Záhorie, o.z.:

Ing. Michal Vacula, manazer@maszahorie.eu, 0902 654 181