2. výzva – výzva je už uzavretá

Výzva č. MAS_083/4.2/2 – výzva bola vyhlásená dňa 20.7.2020 a ukončená dňa 30.10.2020