Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. (Chod MAS 2)

Zámerom projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. je prispieť k plneniu cieľov stanovených v Integrovanej stratégii územného rozvoja MAS Záhorie, o. z. prostredníctvom podpory financovania administratívnych a prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. Kvalitne  obsadená a technicky vybavená kancelária MAS je predpokladom pre bezproblémovú implementáciu stratégie CLLD. Personálne obsadenie kancelárie je zabezpečené výberom zamestnancov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky na odbornosť.