Výzva pre podopatrenie 7.2

1.výzvavýzva je už uzavretá

2. výzva – vyhlásená dňa 16. 6. 2023