Výzva pre podopatrenie 7.2

1.výzvavýzva je už uzavretá

2. výzvavýzva je už uzavretá

3. výzva – vyhlásená dňa 17. 1. 2024