Informácia o zverejnení harmonogramu výziev na rok 2023 pre podopatrenia 7.2, 7.5 a 4.1 PRV SR 2014 – 2022

MAS Záhorie, o.z. informuje, že zverejnila harmonogram výziev na rok 2023 pre podopatrenia PRV SR 2014 – 2022. Harmonogram je zverejnený v časti Výzvy PRV.