Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5

12.5.2021

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Kód výzvy: MAS_083/7.5/2

Dátum vyhlásenia: 12.5.2021

Uzávierka: 30.6.2021

Oprávnení žiadatelia:

1. Obce, mestá z územia MAS s počtom obyvateľov do 20 000.

2.Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS.

3.Občianske združenia z územia MAS.

4.Cirkevné organizácie z územia MAS.

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovej adrese https://www.itms2014.sk/vyzva?id=af795702-f83d-4e07-b3f8-434023278ee0

Dokumenty na stiahnutie TU