Kontakty MAS Záhorie, o.z.

Projektový manažér:

Ing. Michal Vacula

email: manazer@maszahorie.eu

email: kancelaria@maszahorie.eu

tel.: 0902 654 181

Štatutárni zástupcovia:

Pavol Kuba - predseda MAS Záhorie, o.z., predseda@maszahorie.eu

Ing. Martin Královič - podpredseda MAS Záhorie, o.z., podpredseda@maszahorie.eu 

Sídlo:

MAS Záhorie, o.z.

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Kancelária:

MAS Záhorie, o.z.

Štefánikova 699, 905 01 Senica