Dodávateľ Predmet dodávky  suma 
 Mgr. František Jankovič SINET  Dodanie IKT  2 709,48€
 JYSK s. r. o.  dodanie kancelárskych stoličiek  300€