Dodávateľ Predmet dodávky  suma 
 Mgr. František Jankovič SINET  Dodanie IKT  2 709,48€
 SENINVEST a.s. prenájom nebytových priestorov  265€
Slovak Telecom a.s. internet 31,04€